Rada xuyên tường XAVER 800

In PDF.


   Hệ thống quan sát xuyên tường tính năng cao:Tính báo, giám sát và do thám

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 25 Tháng 1 2011 10:42 ) Đọc thêm...
 

Rada xuyên tường XAVER 400

In PDF.

 
   Hệ thống quan sát xuyên tường  tác chiến nhỏ gọn

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 25 Tháng 1 2011 10:37 ) Đọc thêm...