XE CHIẾN ĐẤU BỌC THÉP RAM 2000

In PDF.


  
RAM 2000 là xe bọc thép hạng nhẹ tính năng cao kết hợp với cơ cấu bánh lốp đa năng và thiết kế tiên tiến.

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 18:15 ) Đọc thêm...