BOZENA RIOT

   BOZENA RIOT là loại xe bọc thép được vận hành từ xe, được thiết kế để chống bạo động và  đám đông  quá khích trên đường phố và các khu vực nội đô.

Đọc thêm...

Trang 6 của 6

Latest video

Video

Lastest post

Top view